top of page

WAAR WANNEER

CURSUS NEURAALTHERAPIE voor ARTSEN en TANDARTSEN 2023-2024

Recent werd het werkingsmechanisme van neuraaltherapie ontdekt. Neuraaltherapie is de geneeskunde van het extracellulair matrixdefectTM en behandelt CRPS, het Complex Regionaal Pijnsyndroom.
CRPS is een ziekte van de fibroblast die evolueert naar een auto-immune aandoening. 
Neuraaltherapie is wetenschappelijk onderbouwd en geen kwakzalverij.

In deze Nederlandstalige cursus verneemt u de theorie en praktijk van de neuraaltherapie volgens de huidige stand van de wetenschap.

Op iedere cursusdag komen casuïstiek en praktische demonstraties aan bod.

 

De cursus loopt over twee jaar, en is geen weekendcursusje.

Het vraagt een ernstige inspanning van de deelnemers om de cursus te volgen, maar zij leren de neuraaltherapie en de diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie tot in de fijnste details. De volledige cursus beslaat 80 lesuren en 20 uren stage.

De stage wordt gelopen in de praktijk van een gediplomeerd neuraaltherapeut.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een eindwerk maken.

Dit eindwerk is een wetenschappelijke studie over een neuraaltherapeutisch onderwerp.

De cursus wordt gedoceerd door arts- en tandarts-neuraaltherapeuten met een ruime theoretische kennis, praktische kunde en een decennia-lange ervaring.


Volgende onderwerpen komen tijdens het eerste jaar aan bod: 

- Geschiedenis 

- Theorie: CRPS, pijn, procaine, neuraaltherapie en fibroblast-activering 

- Praktijk van de oppervlakkige injecties 

- Ozontherapie 

- Reanimatie 

- Voorbereiding van het eindwerk met inleiding tot de statistiek 

- Behandeling van elkaar en van eigen patiënten 

- Casuïstiek en antwoord op vragen op het einde van iedere cursusdag.
 

In het tweede jaar wordt de diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie behandeld, de diepe injecties die in reeksen worden toegediend. Manuele therapie en specifieke ziektebeelden worden eveneens besproken.

 

Van de cursisten wordt verwacht dat zij minstens aan 80% van de cursusdagen deelnemen.

Het eindwerk wordt op het einde van het tweede jaar verdedigd.

De examencommissie bekroont het beste eindwerk met de Wetenschappelijke Prijs Dokter Mertens ter waarde van goudstuk van 1 ons.

 

Cursisten met een RIZIV-nummer die slagen in het examen ontvangen als bekroning van hun inspanningen een getuigschrift.


Cursuscommissie: 

- Peter MOULAERT MD PhD: cursus-coördinatie 

- Herman ROEYKENS DDS PhD: stomatologische extracellulairematrixdefecten 

- Charles LEFEVER MD: diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie 

- Johan DOCX MD: stage  

bottom of page