top of page

COMPLEX REGIONAAL PIJNSYNDROOM
Eenvoudig, snel, volledig en definitief genezen met neuraaltherapie

SAMENVATTING

In 1900 beschreef de Duitse chirurg Paul Südeck het pijnlijkste syndroom dat bestaat: het complex regionaal pijnsyndroom CRPS. In 1940 werd eveneens in Duitsland de neuraaltherapie ontdekt door twee artsen, Ferdinand en Walter Huneke. Neuraaltherapie is de infiltratie van een litteken met procaine.

Door recent wetenschappelijk onderzoek werden de pathogenese van CRPS en het werkingsmechanisme van neuraaltherapie ontdekt. Het resultaat van een kleine studie toont het genezend effect aan van neuraaltherapie bij CRPS.

INLEIDING

COMPLEX REGIONAAL PIJNSYNDROOM CRPS
De oorzaak van CRPS is een litteken op het lichaam of een infectieus letsel in het mond-kaak-gebied.
CRPS is een aandoening die sluipend begint met diverse functionele klachten waaronder pijn. Na een
trauma, vaak een botfractuur evolueert CRPS naar de pijnlijkste aandoening die bestaat. Hiervan
werden twee stadia beschreven: een warm inflammatoir en een koud ischemisch stadium. Sommigen
spreken bij CRPS over Südeck-atrofie, verwijzend naar de Duitse arts Paul Südeck die de aandoening
beschreef.
Niet alleen de ziekte, maar ook de behandeling bezorgen de patiënt een lange lijdensweg.
Uiteindelijk lijdt de patiënt constant zoveel pijn als bij een bevalling of tijdens het amputeren van een
vinger- of teenkootje zonder verdoving. Vroeger werden veel slachtoffers van deze ziekte tot
zelfmoord gedreven door de onmenselijke en ondraaglijke pijn, vandaar de naam “zelfmoordziekte”.

NEURAALTHERAPIE
Neuraaltherapie werd in 1940 door twee Duitse broers, Ferdinand en Walter Huneke, allebei arts,
ontdekt. De pijn en bewegingsbeperking van een peri-arthritis scapulohumeralis, een pijnlijke
verstijving van het schoudergewricht verdween onmiddellijk tijdens het infiltreren van een
osteomyelitis-litteken op het onderbeen met procaine. Dit was geen pharmacologisch effect van het
gebruikte procaine aangezien de genezing sneller was dan de pharmacologische activiteit toeliet. Het
was de eerste vaststelling van neuraaltherapie in de geschiedenis van de geneeskunde.

Neuraaltherapie is de infiltratie van een litteken met procaine of een ander locaal anestheticum.
Ferdinand Mertens uit Wezemaal bracht in 1959 de neuraaltherapie van Duitsland naar België. Het
duurde lang tot de ontdekking van neuraaltherapie doordrong in de wetenschappelijke wereld. Dat
de therapie in Duitsland ontstond bij het begin van de tweede wereldoorlog speelt hierbij een
belangrijke rol. Niemand, noch neuraaltherapeuten, noch academische wetenschappers, verstond
hoe neuraaltherapie werkt.

Neuraaltherapie wordt door anti-wetenschappers ten onrechte nog altijd
beschouwd als complementaire en alternatieve geneeskunde, zelfs als kwakzalverij omdat zij uitgaan
van vooroordelen in plaats van wetenschappelijke interesse, studie en onderzoek.

METHODE
Tien opeenvolgende patiënten met dystrophisch warm inflammatoir complex regionaal pijnsyndroom
in mijn praktijk voor pijn en vermoeidheid werden behandeld met neuraaltherapie en in een kleine
prospectieve studie opgenomen. Er waren drie mannen en zeven vrouwen. De gemiddelde leeftijd
was 58 jaar.

RESULTATEN
Zeven van de tien patiënten waren genezen na één behandeling met neuraaltherapie. Bij diegenen
die niet volledig genezen waren na een eerste behandeling, werd een tweede behandeling uitgevoerd
waarbij nog twee patiënten genazen. Na uiterlijk drie behandelingen waren alle patiënten definitief
genezen en volledig pijnvrij.

DISCUSSIE
In deze kleine studie hadden alle patiënten een oud, moeilijk zichtbaar litteken op de huid. Dat
litteken was verantwoordelijk voor het ontstaan van hun complex regionaal pijnsyndroom. Soms is
de oorzaak van CRPS een infectieus proces in het mond-kaak-gebied. Dan is een tandheelkundige
sanering nodig om de patiënt te genezen.

Door recent wetenschappelijk onderzoek werden de pathogenese van het complex regionaal
pijnsyndroom en het werkingsmechanisme van neuraaltherapie ontdekt. Deze ontdekkingen laten
toe om het complex regionaal pijnsyndroom eenvoudig en snel, volledig en definitief te genezen.
Neuraaltherapie wordt onderwezen in de Ferdinand Mertens Academie FMA. Iedere arts met
wetenschappelijke interesse in het complex regionaal pijnsyndroom en/of neuraaltherapie kan de
twee jaar durende cursus volgen.

Op het programma van het eerste jaar staan onder andere de pathogenese van het complex regionaal pijnsyndroom en het werkingsmechanisme van neuraaltherapie. In het tweede jaar wordt ingegaan op diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie. Info over deze cursus wordt gepubliceerd op de website van FMA: www.fmace.org. Van zodra minstens 15 artsen interesse hebben en zich inschrijven, wordt de cursus gepland en gestart.

BESLUIT
Neuraaltherapie is de enige eenvoudige, snelle, volledige en definitieve behandeling van het complex
regionaal pijnsyndroom. Neuraaltherapie is vrij van nevenwerkingen en wordt ambulant uitgevoerd.
Het is een behandeling waarbij oppervlakkige spuitjes met procaine worden gezet in een litteken. De
behandeling vernietigt geen zenuwen.

Neuraaltherapie is de voorkeursbehandeling voor CRPS. In de voorgestelde kleine studie waren maximum drie behandelingen voldoende om patiënten met CRPS volledig en definitief te genezen.

BIBLIOGRAFIE
Sudeck, P.H.M. « Über die acute entzündliche Knochenatrophie » Archiv für Klinische
Chirurgie 1900;62:147-156
Huneke F. Das Sekunden-Phänomen in der Neuraltherapie – mit einem Nachtrag von Hagen Huneke.
6. Aufl. Heidelberg: Haug; 1989

Niets van deze publicatie of van de website van FMA mag naar vorm of inhoud deels of volledig
worden verspreid, overgenomen of gepubliceerd tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemmingvan de auteur die de intellectuele eigendom bezit. Plagiaat is strafbaar.

bottom of page