top of page

Wat is Ozon (O3)?

Ozon is als 3-atomige-zuurstofverbinding O3 een energierijke vorm van de normale atmosferische zuurstof O2, die een 2-atomige zuurstofverbinding is. 

 

Ozon is een kleurloos gas met een typische geur.  Wegens zijn sterk oxiderende werking en zijn uitgesproken desinfecterende eigenschap wordt ozon wereldwijd gebruikt voor de zuivering van vervuild water en de bereiding van drinkwater. 

 

Medische ozon wordt uit zuivere zuurstof gemaakt.  In een ozongenerator wordt door middel van stille elektronische ontlading O2 in O3 omgezet.  De concentratie wordt afhankelijk van de indicatie en de toestand van de patiënt door de behandelende arts bepaald. 

 

Omdat de ozonmolecule niet stabiel is, wordt medische ozon ter plaatse gemaakt en onmiddellijk aangewend. 

Wat is Ozontherapie?

Ozon mag in geen geval ingeademd worden!!  Ozon is toxisch voor het longslijmvlies, vandaar het gevaar van ozonpieken in de atmosfeer bij grote hitte en luchtvervuiling. 

 

Ozon in opgeloste vorm is echter een zeer interessant geneesmiddel!! 

Men kan ozon oplossen in water of olijfolie.  De belangrijkste toepassing echter berust op de chemische reactie van ozon met lichaamseigen moleculen (vooral bij eigen bloedtherapie en anale insufflatie). 

Vormen van Ozontherapie

Eigen bloedtherapie: dit is de frequentst gebruikte vorm.  

 

Grote-eigen-bloedbehandeling: tussen 100 en 250 ml bloed wordt met ozon verrijkt en stroomt via een druppelperfuus terug in het lichaam.  

  

Kleine-eigen-bloedbehandeling: tussen 5 en 10 ml bloed wordt in een spuitje vermengd met het ozon-zuurstofmengsel en terug in de bil gespoten. 

 

Ozonwater: door bi-gedistilleerd water gedurende een bepaalde tijd met ozon te verrijken ontstaat ozonwater.  Dit is zeer doeltreffend bij acne, geïnfecteerde wonden en Helicobacter infecties van de maag,… 

 

Zalf: door olijfolie gedurende een bepaalde tijd met ozon te verzadigen ontstaat ozonzalf. Deze zalf bewaart langer dan ozonwater en heeft dezelfde indicaties als het water maar is krachtiger. Bij doorligwonden, brandwonden, gangreen, schimmelnagels en eczeem is ze bijzonder efficiënt. 

 

Begassing: bij deze techniek wordt het te behandelen lichaamsdeel bvb. een slecht genezende wonde, in contact gebracht met ozon. Na deze behandeling stelt men een betere doorbloeding en een snellere genezing vast. 

 

Rectale insufflatie: via een katheter wordt het ozon-zuurstofgas in de darm gebracht. (Vooral toegepast bij darmziekten, colitis, Crohn). 

 

Intra-articulaire injecties: worden toegepast in de reumatologie, orthopedie en traumatologie. 

Bij welke aandoeningen is ozon zinvol?

Er zijn heel wat ziekten die door ozontherapie gunstig beïnvloed of zelfs genezen kunnen worden. Vele wetenschappelijke studies hebben dit aangetoond. De ozontherapie heeft dankzij haar gunstig therapeutisch resultaat de laatste jaren dan ook een onvervangbare plaats in de geneeskunde verworven. 

Om ervoor te zorgen dat U als patiënt van de allernieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen zou kunnen genieten, hebben de ozontherapeuten zich verenigd in het STUDIE en DOCUMENTATIECENTRUM OZONTHERAPIE VZW, (SDO) dat tot doel heeft om ervaringen tussen de artsen onderling uit te wisselen, patiënten en hun indicaties te bespreken, onderzoek te stimuleren,... 

Uw ozontherapeut kan u informeren bij welke aandoeningen een ozontherapie, welke trouwens een volledig risicoloze therapievorm is, werkzaam en nuttig kan zijn. 
 

Evenals bij alle andere therapieën kan men natuurlijk ook bij ozontherapie vooraf geen 100% garantie geven op het therapeutisch resultaat.   

 

Ozontherapie is o.a. effectief bij:  

 

 • Doorbloedingsstoornissen van de hersenen, het hart en de extremiteiten. 

 • Bacteriële en virale infecties (hepatitis, herpes, schimmelinfecties). 

 • Brandwonden, infecties van de huid en geïnfecteerde wonden (open wonden en doorligwonden)  

 • Astmatische klachten en allergieën. COPD (chronische bronchitis) we zien minder infectieopstoten, het gebruik van corticoïden en antibiotica vermindert.  

 • Ontstekingsprocessen van de darm, colitis, ziekte van Crohn en fistels. 

 • Klachten van moeheid, uitputting, hyperventilatie, burn-out en verzwakking van het lichaam. 

 • Stemmingsproblemen en depressies. 

 • Duizeligheid en oorsuizingen. 

 • Langdurige en chronische pijnen, ook pijnen bij reumatoïde artritis of pijnen door beschadigde zenuwen (postzonale pijnen). 

 • Vetstofwisselingsstoornissen en de gevolgen van verhoogde cholesterol. 

 • Oogziekten zoals retinitis pigmentosa en macula degeneratie. 

 • Bij ouderdomsklachten als concentratiestoornissen, geheugenverlies, algemene zwakheid, onzekerheid bij het wandelen enz. 

 • Bij behandelingen gericht op anti-aging. 

 • Voor en na heelkundige ingreep (snellere recuperatie en minder verwikkelingen). 

Inlichtingen

FERDINAND MERTENS ACADEMIE

TEL: +32 (0) 475 44 14 43

E-MAIL: fmacademie@outlook.com

 

Niets van deze publicatie of van de website van FMA mag naar vorm of inhoud deels of volledig worden verspreid, overgenomen of gepubliceerd tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur die de intellectuele eigendom bezit.  Plagiaat is strafbaar.

Picture1.jpg
bottom of page